Besplatni info telefon 0800 310 310

Odmor s certifikatom

Marion pruža sigurnost zdravog proizvoda. Dobiveni certifikati dokazuju apsolutnu kompatibilnost Marionovih proizvoda s čovjekom i okolišem, u skladu s utvrđenim kriterijima europskih direktiva. Istraživanja i studije usmjerene ka optimizaciji fizičkih i mehaničkih svojstava proizvoda omogućile su dobivanje sljedećih certifikata:

EuroLatex

Certifikat EURO LATEX potvrđuje kvalitetu proizvodnih materijala za izradu madraca od lateksa Marion. Istraživanje, razvoj i kontrola kvalitete, bez sumnje, povećavaju troškove s kojima se članovi euroLATEX®-a svakodnevno spremno suočavaju kako bi klijentima ponudili najbolji mogući proizvod. Od samog početka cilj euroLATEX®-a bio je održavanje konstruktivnih odnosa s državnim institucijama i europskim vlastima, s medijima i udrugama potrošača i industrije. Kontinuirana težnja za visokim standardima kvalitete i poštivanjem zajedničkih pravila, dovela je u euroLATEX ®-u do odluke da usvoje certifikat pod nazivom euroLATEX-ECO Standard. Ovaj certifikat za jezgre madraca od lateksa razvijen je u uskoj suradnji s jednim od važnijih i renomiranijih europskih znanstvenih instituta: TFI (Textile and Flooring Institute GMBH u Aachenu, u Njemačkoj). EuroLATEX-ECO Standard definira maksimalno prihvatljive granice za tvari koje se smatraju štetnima za zdravlje i okoliš, uključujući teške metale, nitrozamine, pesticide, otapala i hlapljive komponente.

LGA

LGA je oznaka njemačke kvalitete za madrace koji zadovoljavaju određene karakteristike i koji prolaze rigorozne testove kvalitete. Certifikat LGA kontrolira prisutnost štetnih tvari u raznim tipologijama madraca, podvrgavajući ih strogim kontrolama kao što su kontrola uporabe štetnih tvari ili zabranjenih tvari, kontrola emisije formaldehida, kontrola mirisa, kontrola emisije hlapljivih organskih spojeva, kontrola sirovina. Istraživanje fizičkih svojstava Marionovih proizvoda postiglo je rezultat od 99%, što znači da su materijali upotrijebljeni u potpunosti u skladu s postojećim direktivama.

MORTON THIOKOL INC.

Ispitivanja koja je proveo MORTON THIOKOL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Morton Thiokol Institut za istraživanje i razvoj) pokazuju da proizvodi Marion imaju antibakterijsko i svojstvo protiv plijesni.

STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Sustav kontrole i neovisni certifikat za svijet tekstila – od tekstilnih sirovina, poluproizvoda do finalnih proizvoda, u svim fazama proizvodnje, s ciljem da se postigne proizvod bez potencijalno štetnih tvari. Svaka netekstilna komponenta također se ispituje u proizvodnom procesu. OEKO-TEX® pomaže u usklađivanju s propisima Europske unije REACH koji pridonose poboljšanju zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od kemijskih opasnosti.
Svi proizvodi certificirani prema STANDARD 100 od strane OEKO-TEX® u skladu su s REACH-om. Europska agencija za kemikalije ECHA posjeduje popis tvari koje izazivaju pozornost. Kad nove tvari, koje još nisu uključene u katalog OEKO-TEX® kriterija nezavisnih testnih parametara, postanu relevantne za tekstilnu industriju, to rezultira njihovim uključivanjem u katalog OEKO-TEX® kriterija. Zajednica OEKO-TEX® posebno se zalaže za prepoznavanje i objavljivanje supstanci koje izazivaju visoku razinu pozornosti i brige (SVHC - substance of very high concern).

Kontaktirajte nas ?